CÁ NHÂN
Nhóm nghiên cứu và ứng dụng phần mềm - Phòng Tổ chức Hành chính, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
các trang web trên được thiết kế dựa trên hệ thống quản lý học tập Moodle
Đà Nẵng, 2010
CÁC KHOA
Trang Web học tập của các khoa
đang trong giai đoạn hoàn thiện,
không khỏi mắc phải sai sót.
Mọi góp ý xin gởi theo địa chỉ:
tkduc@ued.udn.vn
Xin chân thành cám ơn
GIỚI THIỆU
THÔNG BÁO MỚI
Hệ thống Elearning mới
được triển khai cho
các cá nhân, đơn vị
Kính mời quý Thầy/Cô và
sinh viên vào tham khảo