.
DHSPDN¸»é¡µ Eleaning Photo Galleries
RSS
Đây là diễn đàn trao đổi khó khăn chung của SV, các bạn vào thường xuyên để biết mọi thông tin nhé!

Page:  1  2  ()
Diễn đàn Người khởi tạo Phúc đáp Bài viết gần đây nhất
thay co the giai giup em Hình của 12N10(T) Phạm Hùng 12N10(T) Phạm Hùng 3 12N68(X1) Phạm Văn Bảy
Wed, 5 Jun 2013, 04:05 PM
Đề cương ôn tập cuối kì II Hình của 12N27(D) Trần Hoàng Hà 12N27(D) Trần Hoàng Hà 0 12N27(D) Trần Hoàng Hà
Thu, 30 May 2013, 03:29 PM
thay oi !! Hình của 12N57(SK) Lê Trần Nghĩa 12N57(SK) Lê Trần Nghĩa 1 Admin No.1
Wed, 29 May 2013, 10:32 AM
thầy làm chương điện cho em cày chứ học hành như mù thế này chắc xác định môn này qua Hình của 12N81(QLMT) Hồ Vĩnh Hữu 12N81(QLMT) Hồ Vĩnh Hữu 1 Admin No.1
Wed, 29 May 2013, 10:31 AM
gửi các bạn! Hình của 12N01(C1) Nguyễn Văn Sinh 12N01(C1) Nguyễn Văn Sinh 4 Admin No.1
Wed, 29 May 2013, 10:30 AM
cho mình hỏi... Viết Thắng 12N10(T) Nguyễn Viết Thắng 2 Admin No.1
Wed, 29 May 2013, 10:29 AM
chuong trinh hoc phan dien,,, Hình của 12N01(C1) Nguyễn Trọng Thắng 12N01(C1) Nguyễn Trọng Thắng 5 12N68(X1) Phạm Văn Bảy
Mon, 6 May 2013, 03:04 PM
Làm bài tập Hình của 12N27(D) Hoàng Anh Quý 12N27(D) Hoàng Anh Quý 0 12N27(D) Hoàng Anh Quý
Sat, 4 May 2013, 07:02 PM
diem bai tap Hình của 12N01(C1) Nguyễn Trọng Thắng 12N01(C1) Nguyễn Trọng Thắng 1 Admin No.1
Thu, 25 Apr 2013, 11:32 AM
thắc mắc Hình của 12N01(C1) Phan Vũ Bảo 12N01(C1) Phan Vũ Bảo 2 12N01(C1) Phan Vũ Bảo
Sun, 21 Apr 2013, 07:47 PM
thay oi cho em hoi Hình của 12N28(D) Võ Văn Quyết 12N28(D) Võ Văn Quyết 2 Admin No.1
Sun, 21 Apr 2013, 10:08 AM
hỏi thầy Hình của 12N01(C1) Phan Văn Ngọc 12N01(C1) Phan Văn Ngọc 1 Admin No.1
Sun, 21 Apr 2013, 10:06 AM
Mai có học ko mấy bạn Hình của 12X3C Đỗ Xuân Minh 12X3C Đỗ Xuân Minh 0 12X3C Đỗ Xuân Minh
Tue, 16 Apr 2013, 08:24 PM
thầy ơi giúp em! Hình của 12N27(D) Doãn Trung Đức 12N27(D) Doãn Trung Đức 2 12N27(D) Doãn Trung Đức
Mon, 15 Apr 2013, 07:34 PM
Help me !!! Hình của 12N27(D) Hoàng Anh Quý 12N27(D) Hoàng Anh Quý 2 12N27(D) Hoàng Anh Quý
Mon, 15 Apr 2013, 04:16 PM
giải giúp mình với Hình của 12N40(DT) Phạm Văn Hậu 12N40(DT) Phạm Văn Hậu 1 Admin No.1
Mon, 15 Apr 2013, 04:05 PM
Trao đổi với thầy Hình của 12N57(SK) Nguyễn Đức Thuận 12N57(SK) Nguyễn Đức Thuận 1 Admin No.1
Mon, 15 Apr 2013, 04:04 PM
hỏi thầy Hình của 12N01(C1) Phan Văn Ngọc 12N01(C1) Phan Văn Ngọc 1 Admin No.1
Mon, 15 Apr 2013, 04:03 PM
????? Hình của 12N50(H1,4,5) Nguyễn Đỗ Phú Quốc 12N50(H1,4,5) Nguyễn Đỗ Phú Quốc 1 Admin No.1
Mon, 15 Apr 2013, 04:01 PM
thời hạn lam bài ôn tap chương va bài thi trắc nghiệm chương 4 Hình của 12N28(D) Lý Viết Ngọc 12N28(D) Lý Viết Ngọc 3 Admin No.1
Mon, 15 Apr 2013, 03:59 PM
Thông báo cải thiện điểm và ngày công bố điểm cuối cùng các chương Hình của Admin No.1 Admin No.1 0 Admin No.1
Mon, 15 Apr 2013, 03:59 PM
thay oi chop em hoi Hình của 12N27(D) Nguyễn Tiến Luân 12N27(D) Nguyễn Tiến Luân 2 Admin No.1
Mon, 15 Apr 2013, 03:54 PM
Thi hết chương 4 Hình của 12N27(D) Nguyễn Thị Thạnh 12N27(D) Nguyễn Thị Thạnh 4 Admin No.1
Mon, 15 Apr 2013, 03:53 PM
Ui thầy ơi! em mới biết 14/4 hết hạn... Hình của 12N10(T) Lê Quốc Công 12N10(T) Lê Quốc Công 1 Admin No.1
Mon, 15 Apr 2013, 03:42 PM
thầy ơi xem xét gùm e với Hình của 12N27(D) Trần Hào Quang 12N27(D) Trần Hào Quang 1 Admin No.1
Mon, 15 Apr 2013, 03:41 PM
help Hình của 12N40(DT) Phạm Văn Hậu 12N40(DT) Phạm Văn Hậu 2 12N57(SK) Nguyễn Huỳnh Nhật Thương
Sat, 13 Apr 2013, 09:57 PM
giúp Hình của 12N40(DT) Phạm Văn Hậu 12N40(DT) Phạm Văn Hậu 3 12N57(SK) Nguyễn Huỳnh Nhật Thương
Sat, 13 Apr 2013, 08:33 PM
chao ban Hình của 12N27(D) Nguyễn Tiến Luân 12N27(D) Nguyễn Tiến Luân 2 12N27(D) Nguyễn Tiến Luân
Sat, 13 Apr 2013, 01:35 PM
help me Hình của 12N50(H1,4,5) Nguyễn Thị Minh Nguyệt 12N50(H1,4,5) Nguyễn Thị Minh Nguyệt 1 12N68(X1) Nguyễn Văn Thanh
Sat, 13 Apr 2013, 11:12 AM
trả lời giúp mình với Hình của 12N40(DT) Phạm Văn Hậu 12N40(DT) Phạm Văn Hậu 2 12N40(DT) Hà Vương Trí
Fri, 12 Apr 2013, 11:21 PM
help me Hình của 12N27(D) Nguyễn Công Tuân 12N27(D) Nguyễn Công Tuân 1 12N68(X1) Nguyễn Văn Thanh
Fri, 12 Apr 2013, 09:30 PM
Hỏi thi giữa kỳ Hình của Lop 12NH28(D) Huỳnh Kim Văn Lop 12NH28(D) Huỳnh Kim Văn 3 Lop 12NH28(D) Huỳnh Kim Văn
Fri, 12 Apr 2013, 08:04 PM
ai giup minh cau nay voi! Hình của 12N27(D) Bùi Văn Hùng 12N27(D) Bùi Văn Hùng 6 12N27(D) Bùi Văn Hùng
Fri, 12 Apr 2013, 03:07 PM
giải giúp mình với Hình của 12N40(DT) Phạm Văn Hậu 12N40(DT) Phạm Văn Hậu 1 12N40(DT) Phạm Văn Hậu
Fri, 12 Apr 2013, 03:04 PM
mong các bạn làm giúp Hình của 12N68(X1) Trần Quốc Thống 12N68(X1) Trần Quốc Thống 1 12N68(X1) Trần Quốc Thống
Fri, 12 Apr 2013, 03:03 PM
help me! Hình của 12N40(DT) Phạm Văn Hậu 12N40(DT) Phạm Văn Hậu 1 12N40(DT) Phạm Văn Hậu
Fri, 12 Apr 2013, 03:02 PM
thay va cac ban gjai gjup mjnh bai nay voi. Hình của 12N01(C1) Nguyễn Thành Đạt 12N01(C1) Nguyễn Thành Đạt 3 12N01(C1) Nguyễn Thành Đạt
Fri, 12 Apr 2013, 02:57 PM
hỏi Hình của 12N01(C1) Phan Văn Ngọc 12N01(C1) Phan Văn Ngọc 1 Admin No.1
Fri, 12 Apr 2013, 09:26 AM
Hình của 12N28(D) Võ Trung Hưng 12N28(D) Võ Trung Hưng 1 Admin No.1
Thu, 11 Apr 2013, 09:47 PM
Thầy ơi! cho e hỏi về việc thi giữa kì Hình của 12N01(C1) Cao Minh 12N01(C1) Cao Minh 1 Admin No.1
Thu, 11 Apr 2013, 09:43 PM
thầy ơi cho em hỏi Hình của 12N27(D) Nguyễn Thị Hồng Duyên 12N27(D) Nguyễn Thị Hồng Duyên 1 Admin No.1
Thu, 11 Apr 2013, 09:43 PM
Cho em hỏi câu 04.02.20D Hình của Admin No.1 Admin No.1 2 12N40(DT) Nguyễn Khương Nghĩa
Wed, 10 Apr 2013, 10:44 AM
Ai trả lời giúp câu 04.02.19D Hình của Admin No.1 Admin No.1 1 12N50(H1,4,5) Văn Đình Nghị
Wed, 10 Apr 2013, 09:46 AM
thầy ơi cho em hỏi Hình của 12N27(D) Phạm Xuân Hiếu 12N27(D) Phạm Xuân Hiếu 1 Admin No.1
Wed, 10 Apr 2013, 08:53 AM
hoi thay Hình của Lop 12NH28(D) Trần Trung Can Lop 12NH28(D) Trần Trung Can 3 Admin No.1
Wed, 10 Apr 2013, 08:53 AM
Xem Điểm Thi Của Từng Chương Vu Tru 12N10(T) Nguyễn Văn Vương 1 Admin No.1
Wed, 10 Apr 2013, 08:49 AM
Thi kiểm tra chương 3 Hình của 12N27(D) Trần Hoàng Hà 12N27(D) Trần Hoàng Hà 1 Admin No.1
Wed, 10 Apr 2013, 08:43 AM
bai thi het chuong 3 Hình của 12N28(D) Nguyễn Hữu Hào 12N28(D) Nguyễn Hữu Hào 2 Admin No.1
Wed, 10 Apr 2013, 08:31 AM
03.02.35C Hình của 12N27(D) Võ Văn Bình 12N27(D) Võ Văn Bình 1 12N27(D) Nguyễn Khánh Thọ
Mon, 8 Apr 2013, 02:56 PM
đề thi Hình của 12N28(D) Phan Nguyên Bảo 12N28(D) Phan Nguyên Bảo 1 Admin No.1
Mon, 8 Apr 2013, 11:28 AM
thầy cho em hoi Hình của 12N50(H1,4,5) Văn Đình Nghị 12N50(H1,4,5) Văn Đình Nghị 1 Admin No.1
Thu, 4 Apr 2013, 11:56 PM
Không hiện đề bài Hình của Lop 11NH26(X3) 109110244 Lop 11NH26(X3) 109110244 1 Admin No.1
Thu, 4 Apr 2013, 11:54 PM
trương văn bảo Hình của 12N68(X1) Trương Văn Bảo 12N68(X1) Trương Văn Bảo 0 12N68(X1) Trương Văn Bảo
Thu, 4 Apr 2013, 08:09 PM
Lỗi do mạng Hình của 12N61(X3) Nguyễn Hữu Tú 12N61(X3) Nguyễn Hữu Tú 1 Admin No.1
Thu, 4 Apr 2013, 09:43 AM
Em làm kiểm tra cuối chương 3 và k hiểu câu này thầy ơi Hình của 12N40(DT) Hoàng Ngọc Thanh Ngân 12N40(DT) Hoàng Ngọc Thanh Ngân 3 12N40(DT) Hoàng Ngọc Thanh Ngân
Thu, 4 Apr 2013, 12:25 AM
thay ơi Hình của Lop 12NH28(D) Trần Trung Can Lop 12NH28(D) Trần Trung Can 1 Admin No.1
Wed, 3 Apr 2013, 11:58 PM
thắc mắc, giải đáp nhanh! Hình của 12N50(H1,4,5) Nguyễn Thị Thủy 12N50(H1,4,5) Nguyễn Thị Thủy 1 Admin No.1
Wed, 3 Apr 2013, 11:56 PM
lỗi do mạng Hình của 12N68(X1) Nguyễn Văn Sơn 12N68(X1) Nguyễn Văn Sơn 1 Admin No.1
Wed, 3 Apr 2013, 11:20 AM
help Hình của 12N01(C1) Nguyễn Văn Sinh 12N01(C1) Nguyễn Văn Sinh 3 Admin No.1
Wed, 3 Apr 2013, 11:15 AM
Các em cùng tham gia thảo luận Hình của Admin No.1 Admin No.1 2 12N10(T) Hoàng Bảo Linh
Wed, 3 Apr 2013, 01:02 AM
nhóm 57 thầy Đông Hình của 12N57(SK) Nguyễn Viết Ngọc Long 12N57(SK) Nguyễn Viết Ngọc Long 1 Admin No.1
Tue, 2 Apr 2013, 10:28 AM
thắc mắc mong thầy giúp Hình của 12N50(H1,4,5) Cao Thành Nhật 12N50(H1,4,5) Cao Thành Nhật 3 Admin No.1
Tue, 2 Apr 2013, 10:25 AM
thay oi sao bai nay ket qua duoc 20Nm ha thay? Hình của 12N27(D) Bùi Văn Hùng 12N27(D) Bùi Văn Hùng 3 Admin No.1
Tue, 2 Apr 2013, 10:23 AM
k có máy tính làm sao dây thầy Hình của 12N40(DT) Phạm Văn Hậu 12N40(DT) Phạm Văn Hậu 3 Admin No.1
Tue, 2 Apr 2013, 10:22 AM
Ngày 4/4/2013 - Hạn chót hoàn thành bài thi chương 3 Hình của Admin No.1 Admin No.1 3 Admin No.1
Tue, 2 Apr 2013, 10:20 AM
thầy giải giùm em câu này Hình của 12N27(D) Hà Quốc Trung 12N27(D) Hà Quốc Trung 1 Admin No.1
Tue, 2 Apr 2013, 10:18 AM
thay giup em giai cau nay voi Hình của 12N10(T) Nguyễn Văn Quân 12N10(T) Nguyễn Văn Quân 1 Admin No.1
Tue, 2 Apr 2013, 10:03 AM
cau hoi Hình của 12N01(C1) Nguyễn Thanh Mạo 12N01(C1) Nguyễn Thanh Mạo 1 Admin No.1
Tue, 2 Apr 2013, 09:43 AM
hoi ve bai thi chuong 3 Hình của 12N61(X3) Nguyễn Bá Dự 12N61(X3) Nguyễn Bá Dự 1 Admin No.1
Mon, 1 Apr 2013, 12:40 PM
câu hỏi 03.01.10C Hình của 12N28(D) Lê Đình Phi Hùng 12N28(D) Lê Đình Phi Hùng 1 Admin No.1
Mon, 1 Apr 2013, 12:39 PM
Thầy ơi cho em hỏi Hình của 12N50(H1,4,5) Nguyễn Thị Lý Ly 12N50(H1,4,5) Nguyễn Thị Lý Ly 1 Admin No.1
Mon, 1 Apr 2013, 12:35 PM
MỞ CHƯƠNG 5 CHƯA VẬY CÁC BẠN? Viết Thắng 12N10(T) Nguyễn Viết Thắng 2 12N10(T) Nguyễn Viết Thắng
Sun, 31 Mar 2013, 10:05 PM
điểm chương 2 Hình của 12N27(D) Nguyễn Khánh Thọ 12N27(D) Nguyễn Khánh Thọ 1 Admin No.1
Tue, 26 Mar 2013, 05:16 PM
bt hết chương 3 Hình của 12N27(D) Lê Văn Vinh 12N27(D) Lê Văn Vinh 2 12N27(D) Lê Văn Vinh
Tue, 26 Mar 2013, 08:39 AM
thay oi!giup e voi Hình của 12N61(X3) Nguyễn Văn Hải 12N61(X3) Nguyễn Văn Hải 1 Admin No.1
Tue, 26 Mar 2013, 08:31 AM
giúp em với thầy Hình của 12N27(D) Hà Quốc Trung 12N27(D) Hà Quốc Trung 1 Admin No.1
Tue, 26 Mar 2013, 08:29 AM
bt chuong 4 Hình của 12N61(X3) Lê Trần Hoàng Việt 12N61(X3) Lê Trần Hoàng Việt 1 Admin No.1
Tue, 26 Mar 2013, 08:06 AM
Cho em hỏi tại sao không có điểm em trong danh sách tổng điểm chương 2 thầy Hình của 12N81(QLMT) Trần Trọng Nghĩa 12N81(QLMT) Trần Trọng Nghĩa 0 12N81(QLMT) Trần Trọng Nghĩa
Sun, 24 Mar 2013, 12:01 AM
hix...ai chưa làm bài thi nào thì lội hết vào đây :D Hình của Lop 11NH26(X3) 109110244 Lop 11NH26(X3) 109110244 0 Lop 11NH26(X3) 109110244
Fri, 22 Mar 2013, 09:39 PM
Thầy ơi, thầy giải thích dùm em bài 03.02.17c với Hình của 12N68(X1) Nguyễn Đức Huy 12N68(X1) Nguyễn Đức Huy 1 Admin No.1
Fri, 22 Mar 2013, 08:05 PM
Ánh sáng. hi 12N61(X3) Phan Gia Khải 2 12N61(X3) Phan Gia Khải
Fri, 22 Mar 2013, 11:12 AM
thac mac Hình của 12N01(C1) Trần Quốc Huy 12N01(C1) Trần Quốc Huy 1 Admin No.1
Fri, 22 Mar 2013, 10:58 AM
điểm bai tap on tap Hình của 12N27(D) Trương Trọng Tân 12N27(D) Trương Trọng Tân 1 Admin No.1
Fri, 22 Mar 2013, 10:57 AM
Không thấy cập nhật điểm cho nhóm 50 Hình của 12N50(H1,4,5) Ngô Trường Phạm Quang 12N50(H1,4,5) Ngô Trường Phạm Quang 2 12N50(H1,4,5) Ngô Trường Phạm Quang
Fri, 22 Mar 2013, 10:33 AM
?????????? Hình của 12N28(D) Lý Phương Bình 12N28(D) Lý Phương Bình 2 12N28(D) Lý Phương Bình
Fri, 22 Mar 2013, 07:33 AM
Không nộp bài được Hình của 12N81(QLMT) Nguyễn Ngọc Cẩm Tú 12N81(QLMT) Nguyễn Ngọc Cẩm Tú 1 Admin No.1
Fri, 22 Mar 2013, 04:46 AM
giúp em với Hình của 12N40(DT) Lê Trung Bình 12N40(DT) Lê Trung Bình 1 Admin No.1
Thu, 21 Mar 2013, 09:48 AM
điêm bai tap Hình của 12N50(H1,4,5) Trần Công Phước 12N50(H1,4,5) Trần Công Phước 1 Admin No.1
Thu, 21 Mar 2013, 08:46 AM
trợ giúp mình với Hình của 12N27(D) Nguyễn Tiến Luân 12N27(D) Nguyễn Tiến Luân 0 12N27(D) Nguyễn Tiến Luân
Thu, 21 Mar 2013, 08:30 AM
chuong 3 Hình của 12N50(H1,4,5) Dương Thị Hương 12N50(H1,4,5) Dương Thị Hương 2 12N40(DT) Nguyễn Khương Nghĩa
Wed, 20 Mar 2013, 11:50 PM
thầy ơi cho em hỏi Hình của 12N50(H1,4,5) Nguyễn Phước Tuấn 12N50(H1,4,5) Nguyễn Phước Tuấn 1 Admin No.1
Wed, 20 Mar 2013, 11:15 PM
e mail Hình của 12N50(H1,4,5) Nguyễn Thị Cẩm Tú 12N50(H1,4,5) Nguyễn Thị Cẩm Tú 1 Admin No.1
Wed, 20 Mar 2013, 09:35 PM
chương 2 Hình của 12N27(D) Võ Văn Bình 12N27(D) Võ Văn Bình 1 Admin No.1
Wed, 20 Mar 2013, 03:38 PM
??????????// Hình của 12N28(D) Lý Phương Bình 12N28(D) Lý Phương Bình 0 12N28(D) Lý Phương Bình
Wed, 20 Mar 2013, 02:10 PM
bai tap chuong 2 Hình của Lop 12NH28(D) Huỳnh Thanh Phong Lop 12NH28(D) Huỳnh Thanh Phong 3 Admin No.1
Wed, 20 Mar 2013, 12:14 PM
thi hết chương Hình của Lop 12NH28(D) Nguyễn Hữu Phước Lop 12NH28(D) Nguyễn Hữu Phước 2 Lop 12NH28(D) Nguyễn Hữu Phước
Wed, 20 Mar 2013, 08:18 AM
làm bài tập tại đâu? Hình của 12N27(D) Lê Văn Vinh 12N27(D) Lê Văn Vinh 1 Admin No.1
Wed, 20 Mar 2013, 08:13 AM
Hỏi: Hình của 12N57(SK) Nguyễn Viết Ngọc Long 12N57(SK) Nguyễn Viết Ngọc Long 1 Admin No.1
Wed, 20 Mar 2013, 08:12 AM
điểm thi!!! Hình của 12N01(C1) Phan Vũ Bảo 12N01(C1) Phan Vũ Bảo 3 12N57(SK) Nguyễn Thị Hoàng Anh
Tue, 19 Mar 2013, 08:30 PM
Ngày 31/3 hết hạn làm bài thi hết chương 3 Hình của Admin No.1 Admin No.1 2 Admin No.1
Tue, 19 Mar 2013, 03:06 PM
Page:  1  2  ()